Návrh antitrombotické profylaxe a péče o trombofilní stavy v gynekologii a porod

Dátum: 03.03.2007 20:56
Vec: tromboembolia


Návrh antitrombotické profylaxe a péče o trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví
Doporučení pro klinickou praxi

vydáno 16:03:2006 u příležitosti konání XII. Pařízkových dní
Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP
Spolek pro trombózu a hemostázu

P. Dulíček1, M. Penka2, T. Binder3, V. Unzeitig4
1II. interní klinika – Oddělení klinické hematologie, FN a LF v Hradci Králové, přednosta prof. MUDr. J. Malý, CSc., 2Oddělení klinické hematologie FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. M. Penka CSc., 3Porodnickogynekologická klinika FN Motol, přednosta Doc. MUDr. L. Rob, CSc., 4Porodnicko-gynekologická klinika FN Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.Souhrn

Gravidita a šestinedělí patří mezi fyziologické trombofilní stavy a riziko venózního tromboembolizmu (VTE) je v graviditě 4x – 6x větší. Toto riziko dále stoupá při přítomnosti dalších rizikových faktorů. Vrozené trombofilní stavy patří mezi tyto rizikové faktory a kromě rizika VTE mohou být i rizikovým faktorem pro další porodnické komplikace. Proto včasná diagnostika těchto stavů a racionální profylaktická opatření mohou minimalizovat výskyt VTE a porodnických komplikací.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=66