Substituční hemoterapie

Dátum: 03.03.2007 20:50
Vec: Transfuziológia


Substituční hemoterapie
Doporučení pro klinickou praxi

Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 2
vydáno 2. května 2006

Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*, J.Laská**, M.Urbánková***, M.Brejcha, E.Šumná, M.Wróbel, P.Slezák
Hematologické oddělení onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín
*Anesteziologicko.resuscitační oddělení Nemocnice Nový Jičín
**Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Český Těšín a.s.
***Transfúzní služba a.s. Šumperk


Souhrn

Cílem následujícího textu je podat přehledné a vyčerpávající informace o dostupných transfúzních přípravcích a o základních indikacích jejich použití. V první části jsou k dispozici stručné specifikace transfúzních přípravků. Doplňující informace ke specifikacím jsou dostupné na krevních bankách ve formě příbalových informací pro lékaře, které je výrobce povinen k dodávkám transfúzních přípravků poskytovat v revidované formě řízeného dokumentu a obsahují informace o výrobci, složení přípravků, indikační skupině dle sazebníku, poskytují obecnou charakteristiku, základní klinickou indikaci, kontraindikace, možné nežádoucí účinky, způsob podávání, uchovávání, podmínky dopravy a dobu použitelnosti.
Ve druhé částí je podrobněji diskutovaná oblast základních indikací ve formě doporučení pro praxi. V textu nejsou řešeny všechny situace dle jednotlivých oborů a také není pojednáno o nadstandardních hematologických indikacích, které řeší odborný hematolog.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=65