Prečítajte si...

Dátum: 17.08.2013 12:42
Vec: Anémia


AUTOIMUNITNÁ GASTRITÍDA – CHOROBA S RÔZNYMI PREJAVMI

Laura Gombošová
Interná med. 2010; 10 (10): 483-486


Autoimunitná gastritída (AIG) je orgánovo špecifický zápal sliznice žalúdočného tela. Jej príčinou je autoimunitná deštrukcia parietálnych buniek oxyntickej mukózy (mukózy tvoriacej kyselinu chlorovodíkovú) s následnou hypo- až achlórhydriou a nízkymi hladinami pepsinogénu I v sére aj v žalúdočnej šťave. Pacienti s AIG môžu mať rôzne klinické prejavy. Najčastejšou je perniciózna anémia, ale aj sideropénia, hypokalciémia, bolesti žalúdka, dysmotilitné poruchy, poruchy trávenia, rôzne prejavy hypovitaminózy B12 a iné. AIG môže byť komplikovaná vznikom indolentného karcinoidu I. typu v tele žalúdka s nadprodukciou chromogranínu A, ale aj histamínu či sérotonínu. V klinickej praxi je nutné myslieť na diagnózu AIG, vyžaduje dispenzár za účelom včasného odhalenia karcinómu alebo karcinoidu. Autori v článku rozoberajú mechanizmy vzniku, poškodenia a následných biochemických zmien pri AIG.

Kľúčové slová: autoimunitná gastritída, parietálne bunky, achlórhydria, perniciózna anémia


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=632