Prečítajte si...

Dátum: 01.08.2013 14:21
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Úloha DNA diagnsotiky pri meraní chymérizmu po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek

E.Hanušovská, H.Pribulová, M.Kušíková, K.Slezáková, E.Bojtárová
Oddelenie klinickej genetiky Medirex
KHaT UNB Bratislava

Lekársky obzor, 62, 2013, č.6, s. 211-217

Po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek je dôležité poznať chimérizmus krvotvorby pacienta na molekulovej úrovni. Bežne sa používajú metózy kvantifikácie repetitívnych sekvencií DNA genetickým analyzátorom s citlivosťou okolo 1-5 percent. Metódou alelovo špecifickej real-time PCR sa dajú detekovať u darcu a pacienta príjemcu desitky bialelických nukleotidových polymorfismov, ktoré sú pre oboch špecifické. Výberom takýchto informatívnych DNA markerov môžeme po alogénnej transplantácii vo vzorke perifernej krvi pacienta kvantifikovať ich relatívne zastúpenie s citlivosťou menšou ako 1 percento.

Kľúčové slová: chimérizmus, alogénna transplantácia kmeňových krvotvorných buniek, relatívna kvantifikácia pomocou real-time PCR, SYBR Green

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=626