Prečítajte si...

Dátum: 26.07.2013 11:57
Vec: Antikoagulacná liecba


LABORATÓRNE MONITOROVANIE LIEČBY NOVÝMI PERORÁLNYMI ANTIKOAGULANCIAMI
SPOLOČNÉ ODPORÚČANIA ODBORNÝCH SPOLOČNOSTÍ


Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu
Slovenská kardiologická spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť,
Slovenská angiologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Anna Remková, Mária Hulíková, Peter Kubisz, Iveta Šimková, Gabriel Kamenský, Ivica Lazúrová, Juraj Payer, Viera Štvrtinová, Peter Turčáni
Interná med. 2013; 13 (5): 255-257


Nové perorálne antikoagulanciá (NOAC) pôsobia špecificky buď na trombín (dabigatran, resp. jeho predliek dabigatranetexilát), alebo na faktor Xa (rivaroxaban, apixaban). Dabigatran a rivaroxaban sú v súčasnosti na Slovensku schválené na tromboprofylaxiu v ortopedickej chirurgii (po náhrade bedrového alebo kolenného kĺbu), ďalej na prevenciu mozgovej príhody a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení a v prípade rivaroxabanu aj na liečbu hlbokej venóznej trombózy. Na rozdiel od antagonistov vitamínu K (warfarínu) NOAC nevyžadujú pravidelné laboratórne monitorovanie hemokoagulačných parametrov.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=616