Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transpl

Dátum: 09.07.2013 23:29
Vec: Mnohopocetný myelóm


Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu

MUDr. Adriana Kafková, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(3): 180–183


Klinické otázky liečby pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) nevhodných na transplantáciu, väčšinou starších, viedli k modifikáciám vzhľadom na početné komorbidity a pravdepodobne aj vyššiu toxicitu aplikovanej terapie. Táto skupina chorých však môže mať benefit z nových liekov, ako sú bortezomib, lenalidomid alebo thalidomid, ktoré v kombinácii s inou cytotoxickou terapiou alebo steroidmi sú v súčasnosti odporúčané ako iniciálna liečba novodiagnostikovaných na transplantáciu nevhodných pacientov. Tieto kombinácie ponúkajú vyšší počet celkových a kompletných odpovedí na liečbu a v niektorých klinických štúdiách ukazujú aj na benefit v prežívaní. U chorých nevhodných na transplantáciu majú tieto lieky tiež kľúčovú úlohu v udržiavacej terapii a môžu byť použité aj u chorých s relabovaným alebo refraktérnym (R/R) MM.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, pacienti nevhodní na transplantáciu, thalidomid, lenalidomid, bortezomib.

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=613