prečítajte si...

Dátum: 09.07.2013 23:23
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek pre mnohopočetný myelóm

doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc., MUDr. Eva Bojtárová, MUDr. Ľubica Roziaková, MUDr. Zdenka Štefániková, doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(3): 180–183


Vysokodávkovaná chemoterapia s podporou krvotvorných kmeňových buniek samotného chorého sa považuje za štandard u mladších chorých vo veku do 65 rokov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom. No 10-ročné prežívanie bez choroby sa pozoruje iba u niekoľkých chorých. Hlavnou príčinou relapsu je neschopnosť chemoterapie eradikovať všetky myelómové bunky. Nižší výskyt relapsu a dlhšie trvanie remisie sa pozoruje po alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek hlavne vďaka reakcii štepu proti myelómovým bunkám. Použitie alotransplantácie s myeloablatívnym prípravným režimom limituje vysoké riziko peritransplantačnej mortality (30 až 60 %) aj u mladých chorých v dobrej kondícii. Kombinácia cytoredukčnej autotransplantácie s alogénnou transplantáciou znížila mortalitu v súvislosti s transplantáciou približne na 15 %. Avšak vyšší výskyt relapsov spôsobuje, že celkové prežívanie nie je dlhšie s nemyeloablatívnym prípravným režimom pred HLA-identickou súrodeneckou transplantáciou.

Kľúčové slová: autológna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, tandemová autotransplantácia, prípravný režim s redukovanou intenzitou, reakcia štepu proti myelómu.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=612