Skupinové povolenie na liečbu MPO interferonom

Dátum: 04.07.2013 22:08
Vec: Skupinové povolenia


MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 31.12.2013 na použitie interferonov (Roferon A, Intron A) v neregistrovaných indikáciach v liečbe MPO


v neschválenj/ch indikáciách

1. myeloproliferatívne ochorenie (MPO: esenciálna trombocytémia, polycytémia vera, osteomyelofibróza) u žien vo fertilnom veku a v priebehu gravidity,
2. myeloproliferatívne ochorenie s trombocytémiou u mladších jedincov,
3. pri kontraindikácii, neúčinnosti alebo intolerancii nových liečiv pre MPO,
4. dlhodobo nastavení pacienti na liečbe interferónom alfa pre MPO
pre potreby zdravotníckych Zariadení V SR.

V prípade výskytu závažných nežiadúcich účinkov je ošetrujúci lekár povinný o tom bezodkladne informovat’ Štátny ústav pre kontrolu liečiv V Bratislave a Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky.

MD232 Roferon-A, sol inj 1x3 MU/0,5 ml predplnená striekačka - 9360 balení
MD022 Intron A, sol inj 1x1,2 ml/18 MU v pere - viacdávkový aplikátor - 800 balení
MD023 Intron A, sol inj 1x1,2 ml/30 MU v pere - viacdávkový aplikátor - 120 balení


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=611