skupinové povolenie na použitie neregistrovaných cytostatík

Dátum: 04.07.2013 16:01
Vec: Skupinové povolenia


MZd SR vydáva

Povolenie na terapeutické použitie neregistrovaných cytostatík

platnosť povolenia do 31.12.2013


Povolenie platí výhradne pre terapeutické pužitie humánneho lieku registrovaného v inom štáte z dôvodu, že v Slovenskej republike niesú t.č. dostupné porovnateľlé lieky

Povolenie sa týka liekov obsahujúce liečiva uvedené v tabuľke
-bleomycin
-etoposid
-karboplatina
-fluorouracyl
-dacarbazin
-melfalan
-karmustin
-merkaptopurin
-methotrexat


Povolenie sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov zdr.starostlivosti v SR

Stiahni povolenie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=609