Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme

Dátum: 30.05.2013 20:31
Vec: Mnohopocetný myelóm


Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Eva Mikušková, MUDr. Lucia Copáková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie B, Národný onkologický ústav, Bratislava
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia 2/2013


Prognóza pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) je rôzna. Hoci medián celkového prežívania je 3 – 4 roky, rozpätie je od 6 mesiacov do viac ako 10 rokov. Táto variabilita závisí od biológie samotného ochorenia a aj od faktorov pacienta. Rozpoznanie a určenie rizikových faktorov v čase diagnózy je dôležité na určenie rizikových skupín a optimalizáciu liečby pacientov. Autológna transplantácia krvotvorných buniek (ASCT) a najmä vstup nových účinných liekov do liečby, ako sú bortezomib, thalidomid a lenalidomid, výrazne zlepšili prežívanie pacientov s MM. Päťročné prežívanie pacientov liečených modernou liečbou a vhodných na ASCT je viac ako 70 % a asi 50 % pacientov starších nevhodných na ASCT prežíva 5 rokov. Avšak existuje podskupina pacientov s nepriaznivými rizikovými faktormi s mediánom prežívania 2 – 3 roky, ktorí sú stratifikovaní podľa cytogenetických abnormalít. Cieľom je určiť liečebné stratégie, ktoré by prekonali tieto nepriaznivé prognostické faktory a zlepšili prežívanie populácie pacientov s MM.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, prognostické faktory, chromozomálne abnormality.

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=603