D-dimer a jeho úloha v diagnostike

Dátum: 27.04.2013 11:08
Vec: tromboembolia


D-dimer a jeho úloha v diagnostike

Lepejová K, Lepej J., Rácz O.
Roche Proffesional Diagnostics


Vyšetrenie D-dimerov má význam v diagnostike tromboembolickej choroby. Stanovenie D-dimeru bolo potvrdené ako metóda na vylúčenie venózneho tromboembolizmu. Kombinácia nízkej klinickej pravdepodobnosti (Wellsovo skóre, zobrazovacie metódy) a negatívneho testu D-dimeru môže spoľahlivo vylúčiť pľúcnu embóliu.

pozri prezentáciu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=602