Prečítajte si...

Dátum: 07.04.2013 18:41
Vec: Pharminfo


Klinický význam rezistence na protidestičkovou léčbu a možnosti jejího řešení

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.
Vaskulárna medicína, 2012, 4(3-4): 47–49


Rezistence na protidestičkovou léčbu představuje závažnou limitaci sekundární prevence kardiovaskulárních chorob. Reziduální agregabilita destiček při standardní duální protidestičkové léčbě je poměrně častý jev a bývá spojena s excesivně zvýšeným rizikem recidivy koronární příhody, potenciálně i s fatálním koncem. Použití nových antiagregancií, jako je prasugrel či ticagrelor, se zdá být vhodnějším řešením toho problému než navyšování dávky standardních antiagregancií.

Klíčová slova: protidestičková léčba, rezistence, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=598