Prečítajte si...

Dátum: 07.04.2013 10:36
Vec: tromboembolia


Riziká akútnej pľúcnej embólie u pacientov interného oddelenia

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, doc. MUDr. Peter Gavorník et.al.
Vaskulárna medicína, 2012, 4(3-4): 47–49


Približne 50 % všetkých úmrtí v Európe je podmienených kardiovaskulárnymi ochoreniami. Akútna pľúcna embólia, spravidla vyvolaná tromboembolizmom, najčastejšie z povodia dolnej dutej žily, menej často z povodia hornej dutej žily, resp. z pravého srdca, je napriek technickému pokroku v diagnostike, ako i rozšíreniu profylaktických a terapeutických možností, stále závažným medicínskym problémom. Z týchto dôvodov je popri zlepšení diagnostiky a liečby pľúcnej embólie nemenej dôležité zintenzívnenie preventívnej stratégie na všetkých úrovniach.

Kľúčové slová: akútna pľúcna embólia, tromboembolizmus, prevencia, diagnostika, liečba.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=597