Prečítajte si...

Dátum: 13.03.2013 07:51
Vec: Mnohopocetný myelóm


Dlhodobé pre?itie pri mnohopočetnom myelóme. Výsledky 40-ročných ?túdií

Adriena SAKALOVÁ, Martin MISTRÍK, Slávka GA?OVÁ, Janka PRÜMMEROVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Zdenka ?TEFÁNIKOVÁ, Mikulá? HRUBI?KO, Pavel KOTOUČEK, Ladislav DEDÍK

Lekársky obzor 62, 2013/2, 57-62


Väč?ina údajov o pre?ívaní chorých na mnohopočetný myelom z konca minulého storočia udáva mediány pre?itia 2-3 roky pri konvenčnej chemotherapii. V súčasnosti sa pre?itie predl?ilo na 5-7 rokov a sú informácie o jeho liečiteľnosti nad 10 rokov. K rie?eniu problému dlhodobého pre?itia prispievajú retrospektívne ?tatistické ?túdie.


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=589