Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL

Dátum: 28.12.2012 08:59
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL v kontexte biológie, diagnostiky a liečby

Tomáš Balhárek
Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN, Martin

Stretnutie pracovnej skupiny CLL Lymfómovej skupiny Slovenska
14.-15.05.2010
Lymfómová skupina Slovenska, o.z.


Osnova
Teoretický základ – prehľad prognostických faktorov CLL

Význam prognostických faktorov (aktuálny koncept)
a.) vo vzťahu k novinkám o biológii a patogenéze CLL
b.) vo vzťahu k diagnostike CLL (nové IWCLL kritériá 2008, update WHO klasifikácie nádorov hemopoetického a lymfoidného tkaniva 2008)
c.) využiteľnosť progn. ff. v praxi a vzťah progn. ff. k liečbe CLL

Vyšetrovanie prognostických faktorov CLL na Slovensku
(výstupy grantových projektov MZ SR 2005/12-MFN-04 a VEGA 1/4285/07)

pozri prezentáciu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=549