Campath - skupinové povolenie

Dátum: 24.12.2012 12:47
Vec: Skupinové povolenia


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 200 balení lieku Campath con inf 3x1 ml/ 30 mg v neregistrovanej indikácii na liečbu B-CLL u pacientov. u ktorých nieje vhodná chemotherapia v kombinácii s fludarabínom


Platnost' povolenia: do 15.6.2013. Identifikačný kód: MD238.

Za terapiu liekom v neregistrovanej indikácii preberá plnú zodpovednost' ošetrujúci lekár.

Liek by nemal byť hradený zdravotnou piosťovňou, nakoľko žiadateľ v žiadosti uviedol, že výrobca sa zaviazal pre indikovaných pacientov dodávať liek zdarma ako sponzorský dar.

stiahnuť povolenie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=548