Povolenie na použitie lieku Evoltra

Dátum: 29.10.2011 10:59
Vec: Skupinové povolenia


MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 29.2.2012 na použitie lieku Evoltra v neregistrovanej indikácii C92.0


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povoľuje použitie 180 balení lieku Evoltra inj i.v. 1x20 mg/20 ml, identifikačný kód MD146 od výrobcu Genzyme, v neregistrovanej indikácii C92.0 - akútna myeloblastová leukémia na liečbu 18 dospelých pacientov na celom Slovensku, ktorí relabovali alebo sú refraktérni.

Za terapiu v neregistrovanej indikácii preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár.

stiahni povolenie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=503