pomer prínosu a rizika lieku Revlimid

Dátum: 13.10.2011 09:03
Vec: Pharminfo


Európska lieková agentúra usúdila, že pomer prínosu a rizika lieku Revlimid je aj naďalej pozitívny

Európska lieková agentúra (EMA) potvrdila, že pomer prínosu a rizika lieku Revlimid (lenalidomid) je aj naďalej pozitívny, pokiaľ sa používa u pacientov, na liečbu ktorých bol schválený, ale upozorňuje lekárov na riziko nových nádorových ochorení v dôsledku liečby týmto liekom.

Revlimid sa používa v kombinácii s dexametazónom (protizápalový liek) na liečbu dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí už v minulosti boli kvôli tomuto ochoreniu aspoň raz liečení.

Revlimid bol prehodnocovaný na základe výsledkov troch nových štúdií, ktoré ukázali vyšší výskyt nových nádorových ochorení u pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom, ktorí boli liečení Revlimidom a súčasne dostávali aj inú liečbu. Štúdie ukázali štvornásobný nárast v počte nových nádorových ochorení u pacientov liečených Revlimidom, vrátane pevných nádorov a nádorových ochorení krvi a imunitného systému.

pozri článok

tlačová správa EMA

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=500