Liečba ITP

Dátum: 13.08.2011 06:45
Vec: Trombocytopenia


Romiplostim nebo standardní léčba u pacientů simunitní trombocytopenií

MUDr. Libor Červinek
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno


Imunitní trombocytopenická purpura (immune thrombocytopenic purpura, ITP), nově též imunitní trombocytopenie (immune thrombocytopenia), je řazena mezi autoimunitní onemocnění. Choroba je definována dočasným, či trvalým snížením počtu krevních destiček a následným zvýšeným rizikem krvácení. Trombocytopenie je způsobena destrukcí destiček vorgánech monocyto-makrofágového systému, nejvíce ve slezině. Dalším patogenetickým mechanismem, který se u ITP uplatňuje, je postižení megakaryocytů.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=496