Nová perorální antitrombotika

Dátum: 11.06.2011 08:54
Vec: Antikoagulacná liecba


Nová perorální antitrombotika
poznámky pro praxi

Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP


Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP vychází ve svých doporučení k profylaxi žilní trombózy z mezinárodně uznávaného standardu 8.konsensu ACCP (Anti-thrombotic and thrombolytic therapy, 8th Ed: ACCP Guidelines. Chest, vol.133, Number 6, June 2008 Supplement: 67S–968S). Jedná se o velmi rozsáhlé a významné dílo shrnující poznatky vycházející z výsledků recentních klinických studií s antitrombotiky, která byla k disposici k datu vydání.
V roce 2008 však již byla v Evropské unii ke klinickému použití schválena další nová antitrombotika – rivaroxaban a dabigatran etexilát, která ještě v doporučeních 8. ACCP uvedena nejsou. Pro klinickou potřebu v ČR byla proto vypracována nová doporučení k profylaxi TEN po plánovaných ortopedických operacích TEP kyčelního a kolenního kloubu, zahrnující vedle již používaných antitrombotik – UFH, LMWH, fondaparinuxu a warfarinu i oba tyto nové přípravky (viz příloha této publikace).

Tato nová doporučení schválily:
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
Česká kardiologická společnost
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí.

stahni odporúčanie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=491