Odborné usmernenie pre základné vyšetrovacie postupy v imunohematológii

Dátum: 03.12.2010 19:42
Vec: Imunohematológia


Odborné usmernenie sa vydáva za účelom:
- definovania správnych laboratórnych postupov v imunohematológii,
- definovania minimálnych štandardov pre imunohematologické vyšetrenia,
- bezpečného a efektívneho podávania transfúznych liekov, vykonania účinných opatrení
v prevencii nežiadúcich reakcií a udalostí u príjemcov transfúznych liekov a u darcov krvi.

Odborné usmernenie pre základné vyšetrovacie postupy v imunohematológii platí pre všetky pracoviská, ktoré vykonávajú imunohematologické vyšetrenia, vrátane pracovísk, ktoré pripravujú a skladujú transfúzne lieky a poskytujú ich iným zariadeniam podávajúcim transfúzne lieky.

stiahni usmernenie
príloha 2
príloha 3
Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=464