CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA

Dátum: 02.10.2010 06:53
Vec: Chronická lymfatická leuk.


CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA

prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJŠ a FNLP, Košice
Via pract., 2008, roč. 5 (12): 520–522


V súčasnosti je zvýšený záujem o chronickú lymfocytovú leukémiu. Sú dostupné nové liečebné možnosti, včítane purínových analógov, monoklonových protilátok, ale aj ich kombinácií. Vzhľadom na odlišnosť priebehu ochorenia medzi jednotlivými chorými, obzvlášť významné je posúdenie rizikových faktorov ochorenia v čase diagnózy. Nové substancie a ich kombinácie, testované v klinických štúdiách sú nádejou na zlepšenie prežívania ako aj kvality života u pacientov s CLL.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, prognostické faktory, purínové analógy, imunochemoterapia.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=458