Chronická lymfocytová leukémia - liečba prvej línie

Dátum: 02.10.2010 06:44
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Chronická lymfocytová leukémia - liečba prvej línie

prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a FN L.Pasteura, Košice
Lymfómové fórum 2010


Pohľad na liečbu CLL sa v posledných rokoch radikálne zmenil

- pozoruhodne sa zvýšil biologický vek starších pacientov, sú vhodní na agresívnejšie postupy
- vysoký poočet remisií dosiahnutých po prvolíniovej liečbe vedie k predlženiu PFS
- včasná a agresívna liečba môže byť kuratívna
- význam prvolíniovej therapie

pozri prezentáciu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=457