Význam špecifikácie aloprotilátky anti-G

Dátum: 28.06.2010 14:51
Vec: Imunohematológia


Význam špecifikácie aloprotilátky anti-G pre RhD imunoprofylaxiu RhD negatívnych žien

Marta Kučeráková, Anna Macháčová, Mária Laurincová
Národná transfúzna služba, pracovisko Žilina

Tento krátky príspevok je snahou o odpoveď na opakované otázky o antierytrocytovej aloprotilátke anti-G a významu jej špecifikácie pri sérologickom náleze anti-C+D u tehotných žien z hľadiska indikácie RhD profylaxie

kľúčové slová: skupinový systém Rh, antigen G, protilátka anti-G, imunizácia v gravidite, imunoprofylaxia Rh D negatívnych žien


Antigén G (RH12) patrí medzi päť desiatok antigénov najpolymorfnejšieho erytrocytrového skupinového systému Rh, ktoré sú lokalizované na proteínoch RhD a RhCcEe s vysokým stupňom vzájomnej homológie. Kľúčovou aminokyselinou determinujúcou G reaktivitu je serín v pozícii 103, ktorý je obyčajne kódovaný RHD alebo RHCE génom, konkrétne alelou C (Obr.č.1., Tab.č.2. a 3.). Aminokyselina serín v pozícii 103 (+Cys16, Ile60 a Ser8) je súčasne “kľúčová“ pre definovanie antigénu C, antigén G sa bude teda nachádzať na erytrocytoch s antigénom C a/alebo antigénom D (existujú výnimky- viď nižšie).

pozrieť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=445