IMUNOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA CELIAKII

Dátum: 08.06.2010 19:56
Vec: Vyšetrenia v hematologii


IMUNOLOGICKÁ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA CELIAKII

MUDr. Karin Malíčková1,2, RNDr. Ivana Janatková1,2, Ing. Petra Šandová1, prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.1,2
1Klinická imunologie a alergologie – laboratoř, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK Praha 2Ústav imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK, Praha

INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI 10/2005


Celiakie je autoimunitní enteropatie vyvolaná nesnášenlivostí gliadinu. V sérech neléčených pacientů s celiakií se mohou nacházet protilátky proti gliadinu (AGA), retikulinu (ARA), endomysiu (EMA) a tkáňové transglutamináze (anti-tTG). Cílem naší práce bylo vypracování racionálního algoritmu uvedených screeningových imunologických vyšetření. Za tímto účelem jsme provedli retrospektivní analýzu údajů o vyšetřeních se zaměřením na screening celiakie na našem pracovišti za rok 2004. Zjistili jsme 100% senzitivitu a specificitu anti-tTG v souvislosti s diagnózou celiakie a podstatně nižší hodnoty senzitivity i specificity AGA (senzitivita AGA IgA 60%, AGA IgG 70%, specificita AGA IgA 60%, AGA IgG 35%). Pozitivní AGA jsme kromě celiakie nalezli u řady jiných chorobných stavů (Crohnova nemoc, potravinové alergie, systémové a orgánové autoimunitní choroby, diabetes). Vzhledem k vysoké citlivosti a specificitě anti-tTG doporučujeme tento test jako první screeningové vyšetření při podezření na celiakii u dospělých osob.

Klíčová slova: celiakie, protilátky proti tkáňové transglutamináze, protilátky proti gliadinu, protilátky proti endomysiu, protilátky proti retikulinu.

pozrieť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=440