PRIMÁRNE IMUNODEFICIENCIE

Dátum: 08.06.2010 19:46
Vec: Iné blízke témy


PRIMÁRNE IMUNODEFICIENCIE A POHĽAD DO ČINNOSTI IMUNITNÉHO SYSTÉMU

MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava

Pediatr. prax, 2008; 4: 192 – 197


Imunitný systém chráni organizmus pred vonkajšími faktormi najmä infekčného charakteru, ale súčasne udržiava kontrolu nad vnútornými procesmi ako je zánik a obnova tkanív. Porucha v ktorejkoľvek zložke imunitného systému sa môže navonok prejaviť infekčnou komplikáciou, autoimunitným, alergickým alebo lymfoproliferatívnym ochorením. O imunodeficienciách hovoríme vtedy, ak vznikne morfologický alebo funkčný defekt v niektorej časti imunitného systému, ktorý spôsobí zvýšenú vnímavosť na infekcie. Oveľa častejšie sa stretávame so sekundárnymi imunodeficienciami. Pacienti s primárnymi vrodenými chybami predstavujú špecifickú skupinu chronicky chorých pacientov, ktorí sú vo všetkých rozvinutých krajinách sveta sledovaní na úzko špecializovaných pracoviskách. V posledný rokoch sa popri klasických imunodeficienciách podarilo identifikovať viacero porúch, ktoré vedú k infekciám s veľmi úzkym okruhom patogénov. Včasná diagnostika a nové terapeutické možnosti zlepšujú prognózu pacientov s primárnymi imunodeficienciami.

Kľúčové slová: imunitný systém, primárne a sekundárne imunodeficiencie, diagnostické protokoly, liečba.

pozerieť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=439