FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKEJ LIEČBY

Dátum: 09.04.2010 20:58
Vec: Hematoonkológia


FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKEJ LIEČBY Z POHĽADU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Alexander Paluch, Lucia Vitárius
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (1): 28–31


Ekonomické hodnotenie nákladov patrí v zdravotných poisťovniach k základným atribútom pri stanovovaní rozpočtu na nasledujúce obdobie. Liečba onkologických ochorení pri používaní nových inovatívnych liekov a nových stratégií v prevencii, diagnostike a liečbe predstavuje významné náklady na ambulantnú i ústavnú zdravotnú starostlivosť, vrátane nákladov na lieky. Náklady na diagnostiku a liečbu zhubných onkologických ochorení neustále narastajú, len v 1. polroku 2007 sme zaznamenali 13 % rast nákladov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, čo v absolútnych číslach predstavuje vyššie náklady o 320 miliónov Sk. Farmakoekonomika ponúka rôzne metódy hodnotenia nákladovosti liečby, pričom práve analýza nákladov na ochorenie (Cost–of illness analysis) je jednou z najjednoduchších a najčastejšie používaných metód.

Kľúčové slová: farmakoekonomika, onkológia, zhubné nádorové ochorenia, náklady zdravotnej poisťovne.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=428