CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA

Dátum: 09.04.2010 20:14
Vec: Chronická lymfatická leuk.


CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA (2. ČASŤ)
STAGING A LIEČBA


Eva Mikušková, Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (6): 381–385


Pochopenie biológie najčastejšej leukémie dospelého veku, spoznanie klinických komplikácií pri liečbe a príchod monoklonových protilátok úplne zmenil prístup k CLL. V randomizovaných štúdiách v iniciálnej liečbe potvrdil svoju vyššiu aktivitu kombinovaný režim fludarabínu s cyklofosfamidom oproti sólo fludarabínu alebo chlorambucilu. Chemoimunoterapia nesie prísľub ďalšieho zlepšovania výsledkov. Eradikácia minimálnej reziduálnej choroby je terapeutickým cieľom v rámci výskumu, ktorý môže predĺžiť prežívanie. A naším cieľom je predĺženie prežívania a potenciálne aj vyliečenie pacientov s CLL.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, staging, fludarabín, alemtuzumab, rituximab, alogénna transplantácia krvotvorných buniek.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=426