Fibrilácia predsiení v ka?dodennej praxi - komplexný prístup internistu

Dátum: 23.11.2009 19:26
Vec: Antikoagulacná liecba


Fibrilácia predsiení v ka?dodennej praxi - komplexný prístup internistu

Ľ. Ga?par, M. Makovník, S. Hlin?ťáková, A. Dukát, P. Poliak*, M. Fülleová
II. Interná klinika LFUK a FNsP Bratislava
*Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK a FNsP Bratislava

Súhrn
Mana?ment pacientov s fibriláciou predsiení zahŕňa tri hlavné ciele - kontrolu frekvencie, prevenciu tromboembólie a úpravu poruchy rytmu. Internista musí ku problematike pristupovať komplexne, najmä z aspektu poznania rizikových faktorov, metabolických abnormalít a funkčných i morfologických zmien v rámci polymorbidity star?ieho človeka. Musí ovládať ?tandardné diagnostické a terapeutické postupy overené podľa zásad medicíny zalo?enej na dôkazoch a poznať mo?nosti invazívneho rytmologického rie?enia.

Kľúčové slová Fibrilácia predsiení, prevencia tromboembolizmu, antikoagulačná liečba, kontrola frekvencie, úprava arytmie

stiahnuť článokTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=405