Krvácivé komplikace antikoagulační léčby

Dátum: 11.07.2009 21:09
Vec: tromboembolia


Krvácivé komplikace antikoagulační léčby

J. Gumulec1, P. Kessler2, V. Procházka3, M. Brejcha4, M. Penka5, M. Zänger6, E. Machytka7, P. Klement1,8

1 Hemato- onkologické a transfuzní centrum FN Ostrava, přednosta prim. MUDr. Jaromír Gumulec
2 Oddělení hematologi e a transfuzi ologi e Nemocnice Pelhřimov, přednosta prim. MUDr. Petr Kessler
3 Ústav radi odi agnostický, Pracoviště intervenční ne uroradi ologi e a angi ologi e FN Ostrava, přednosta prim. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.
4 Oddělení klinické hematologi e Onkologického centra J. G. Mendela Nový Jičín, přednosta prim. MUDr. Martin Brejcha
5 Oddělení klinické hematologi e FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
6 BW, Berlín, Spolková republika Německo
7 Interní klinika FN Ostrava, přednosta doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
8 McMaster University and Henderson Rese arch Centre, Hamilton, CA, He ad Prof. Pa ul O’Birne, MD, PhD.

Sdělení bylo prezentováno 6. 11. 2008 na III. brněnských hematologických dnech "Závažné stavy v so uvislosti s porucho u krevního srážení".

Vnitřní lékařství ročník 55 | březen 2009 | číslo 3


Souhrn: Antikoagulační léčba je jedna z nejužívanějších terapeutických modalit. Je základem prevence a léčby trombotických příhod. Vynechání adekvátní antikoagulační profylaxe alespoň u středně a vysoce rizikových pacientů je vše obecně považováno za medicínské pochybení. Krvácení je jedna z nejobávanějších komplikací antikoagulační léčby a toto riziko s sebou nesou všechna antikoagulancia. Zatímco nefrakcionovaný heparin a warfarin, nejstarší a nejužívanější antikoagulancia, mají specifické antidotum rušící jejich antikoagulační účinek, většina nových látek (přímé a nepřímé inhibitory ko agulačních faktorů Xa a/ nebo IIa) specifické antidotum rušící jejich účinek nemají. Po užití nových antikoagulačních látek je navíc komplikované nedostupností snadného laboratorního monitorování jejich účinku, což je nezbytné pro optimalizaci jejich profitu a bezpečnosti v klinické praxi. V tomto přehledném článku posuzujeme riziko krvácení aktuálně po užívaných antikoagulancií, shrnujeme dostupné informace o dostupných i experimentálních látkách po užívaných pro zrušení antikoagulace a navrhujeme doporučení péče o pacienty se závažným krvácením u pacientů s antikoagulační léčbou nebo se symptomatickým předávkováním antikoagulancia.

Klíčová slova: antikoagulační léčba – krvácení – warfarin – heparin – low molecular weight heparin – fondaparinux – refludan – dabigatran – rivaroxaban

staihnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=314