TROMBOFILNÍ STAVY

Dátum: 11.07.2009 14:47
Vec: tromboembolia


TROMBOFILNÍ STAVY

MUDr. Petr Kessler
Odddělení hematologie a transfuziologie, Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Interní Med. 2006; 9: 374–379


Trombofilní stavy jsou vrozené nebo získané poruchy, patofyziologicky a statisticky spojené se zvýšeným rizikem trombózy. Nejvýznamnější klinickou manifestací trombofilie je venózní tromboembolizmus (VTE). K vrozeným poruchám patří deficience antitrombinu, proteinu C a proteinu S, Leidenská mutace genu V.faktoru a mutace genu protrombinu 20210A. Také získaná APC rezistence, hyperhomocysteinemie, syndrom lepivých destiček a zvýšená hladina faktorů VIII, IX a XI je spojena s vyšším rizikem VTE. K získaným trombofilním poruchám řadíme především antifosfolipidový syndrom a maligní nádory. Relativní riziko rekurence VTE u pacientů s trombofiliemi je méně významné než riziko první epizody VTE. Dlouhodobá antikoagulační léčba warfarinem v primární prevenci není u nosičů trombofilií doporučována, ale krátkodobá profylaxe nízkomolekulárním heparinem v rizikových situacích je plně indikovaná. Riziko opakovaného VTE je lehce zvýšené u pacientů s mutací f. V Leiden nebo protrombinovou mutací, středně zvýšené u osob s hyperhomocysteinemií a výrazně zvýšené u osob se zvýšenou hladinou f. VIII nebo s antifosfolipidovým syndromem. Dalšími významnými prediktory rekurence trombózy jsou idiopatický VTE, reziduální trombóza, proximální lokalizace trombózy a zvýšená hladina D-dimerů po ukončení léčby.
Na rozdíl od VTE většina vrozených trombofilií není významná pro vznik arteriální trombózy. U žen s trombofiliemi je cca 2x vyšší riziko ztráty plodu, intrauterinní retardace růstu plodu, placentární abrupce, těžké preeklampsie a HELLP syndromu. Porodnické komplikace, zejména opakované spontánní potraty nebo intrauterinní úmrtí plodu, mohou být první manifestací antifosfolipidového syndromu. U pacientek s trombofilními poruchami a komplikacemi předchozích gravidit je během dalších těhotenství užitečná farmakologická tromboprofylaxe.
U pacientů s VTE není indikovaný rutinní screening trombofilií, ale určité skupiny pacientů mohou z testování mít užitek. Screening trombofilních stavů má význam jedině v případě adekvátní klinické hemostazeologické péče.

Klíčová slova: trombofilie, venózní tromboembolizmus, těhotenství, screening, tromboprofylaxe.

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=304