Geneticky podmienená rezistencia/senzitivita pacientov na Warfarin

Dátum: 22.06.2009 23:03
Vec: tromboembolia


Geneticky podmienená rezistencia/senzitivita pacientov na Warfarin.

Perorálne antikoagulanciá typu kumarínových derivátov (antagonisty vitamínu K) patria dodnes k najčastejšie používanej forme dlhodobej antikoagulačnej liečby. Klasické použitie kumarínových derivátov je zatiaľ jedinou formou perorálnej antikoagulačnej liečby, dostupnou v bežnej klinickej praxi.

Terapeutický účinok kumarínov sa sleduje pomocou medzinárodného štandartu INR spočiatku denne a neskôr v 2–4 týždňových intervaloch. Účinnú antikoaguláciu možno dosiahnuť najskôr za 3–4 dni. Táto sa potom úpravou dávky udržiava tak, aby sa dosiahlo požadované terapeutické rozpätie. Cieľom antikoagulačnej liečby u pacientov s trombózou je dosiahnuť INR v rozmedzí 2–3.

staihnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=290