Osteonekróza u pacientov s mnohopočetným myelómom pri liečbe bisfosfonátmi

Dátum: 11.05.2009 22:46
Vec: Mnohopocetný myelóm


Osteonekróza (BON) u pacientov s mnohopočetným myelómom pri liečbe bisfosfonátmi (BP).
Odporučenia Slovenskej myelómovej spoločnosti na prevenciu BON

Osteonekróza čeľustných kostí je zriedkavou, ale závažnou komplikáciou, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu života postihnutých pacientov. ON môže vzniknúť po rádioterapii na oblasť hlavy a krku (rádioterapiou indukovaná ON), pri dlhodobej liečbe kortikoidimi (steroidmi indukovaná ON), pri herpes zoster vírusovej infekcii u imunokompromitovaných pacientov a v posledných rokoch sa hromadia správy o osteonekróze pri liečbe bisfosfonátmi (BON).

BON čeľuste je definovaná ako dva až tri mesiace sa nehojaci defekt čeľustnej kosti u pacienta liečeného bisfosfonátom, ktorý nemal rádioterapiu na oblasť hlavy a krku a nemá prejavy herpetickej infekcie v tejto oblasti. Môže vzniknúť spontánne, častejšie však vzniká následne po invazívnom stomatologickom či stomatochirugickom výkone. Súčasne môžu byť prítomné prejavy periodontálneho ochorenia. Na základe výsledkov retrospektívnych analýz a hlásení prípadov BON sa incidencia pohybuje medzi 1-10% u pacientov liečených intravenóznymi BP a menej ako 1% pri perorálnych BP. Častejšie je postihnutá mandibula (68% prípadov), menej často maxila (28% prípadov), zriedkavo sú postihnuté obe čeľustné kosti (asi 4% prípadov).

pozrieť článok





Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=280