SÚČASNÝ POHĽAD NA HOMOCYSTEÍN

Dátum: 10.05.2009 11:28
Vec: tromboembolia


SÚČASNÝ POHĽAD NA HOMOCYSTEÍN VO SVETLE POZNATKOV Z KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ

MUDr. Martin Čaprnda, II. interná klinika LF UK Bratislava

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., Metabolické centrum, s.r.o., Bratislava

Interná med. 2006; 6 (6): 344-347


Homocysteín je aminokyselina, predstavujúca produkt demetylácie metionínu. Mierne zvýšená hladina homocysteínu v plazme je asociovaná so zvýšeným rizikom aterosklerózy. Kyselina listová, vitamín B6 a B12 sú kofaktory odbúravania homocysteínu.
Viaceré štúdie zistili, že podávanie týchto vitamínov vedie k poklesu hladiny homocysteínu v plazme, ale výsledky randomizovaných klinických štúdií VISP, NORVIT a HOPE TOO však nedokázali u pacientov pokles výskytu kardiovaskulárnych príhod napriek dokázanému poklesu hladiny homocysteínu. Tieto výsledky nemusia automaticky znamenať chybnosť teórie o homocysteíne ako rizikovom faktore aterogenézy; existuje viacero názorov, prečo suplementácia vitamínmi B6, B12 a kyselinou listovou nepriniesla klinický benefit pre pacientov. Bude potrebné zvážiť alternatívne mechanizmy ovplyvnenia metabolizmu homocysteínu.

Kľúčové slová:homocysteín, kyselina listová, vitamín B6, vitamín B12, ateroskleróza

stiahnuť článok


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=278