Požiadavky na správnu prax prípravy transfúznych liekov

Dátum: 24.10.2008 22:24
Vec: Transfuziológia


333

V Y H L Á Š K A

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 6. júla 2005

o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 29a ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje

prečítať vyhlášku

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=248