Akútna a chronická hepatitída

Dátum: 18.07.2008 03:40
Vec: Transfuziológia


Medzi hepatitídy zaraďujeme všetky parenchymatózne poškodenia pečene s následnou zápalovou reakciou vyvolané infekčnými, toxickými alebo inými agensmi. Akútne hepatitídy sa od chronických líšia dĺžkou trvania histologických a biochemických zmien. Hranicou trvania zmien je 6 mesiacov.

Akútna vírusová hepatitída
je difúzny zápal pečene spôsobený rôznymi vírusmi.
Rozlišujeme 6 typov vírusových hepatitíd. Označované sú veľkými písmenami A až G. Tieto spôsobujú až 95 % všetkých vírusových hepatitíd. Ale aj niektoré ďalšie vírusy sú príležitostne hepatotropné a zodpovedné za poškodenie pečene. Sú to hlavne: cytomegalovírus, vírus Ebsteina-Barrovej, vírus rubeoly, coxsackie, vírusy zo skupiny herpesvírusov a mnohé exotické vírusy- vírus žltej zimnice, vírusy Lassa, Ebola, vírusovej horučky Dengue.
Medzi jednotlivými formami hepatitíd neexistuje skrížená imunita.

Chronická hepatitída
jechronický zápalový proces postihujúci pečeň, s rôznou etiopatogenézou a prognózou, charakterizovaný najmä zvýšením hodnôt aminotransferáz a histologickými zmenami, ktoré trvajú viac ako 6 mesiacov.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=224