Sérologický konflikt v gravidite

Dátum: 14.06.2008 03:50
Vec: Imunohematológia


Sérologický konflikt v gravidite
Praktická gynekologie 5/03

MUDr.Igor Rusňák,CSc.
MUDr.Lubomír Turkota,PhD.
MUDr.Anton Čunderlík
doc. MUDr. Jaroslav Hinšt,CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP ak.L.Dérera, Bratislava
Prednosta kliniky prof.MUDr.Ján Štencl,CSc.


Sérologický konflikt je patologický stav v gravidite, ktorý vzniká na podklade imunologickej interakcie medzi matkou a plodom, pri ktorej sa v organizme matky tvoria ššpecifické aloimúnne protilátky proti odliššným (non–self) antigénom fetálnych erytrocytov. Následná intravaskulárna alebo extravaskulárna hemolýza senzibilizovaných fetálnych erytrocytov je príčinou vzniku morbus haemolyticus neonatorum (erytroblastosis fetalis).

pozri celý článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=217