profesorka Ulla Hedner, PhD, MD v Martine

Dátum: 25.03.2008 17:56
Vec: KHaT JLF UK FNsP Martin


Dňa 29. februára 2008 navštívila Kliniku hematológie a transfuziológie Martinskej fakultnej nemocnice a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a Národné centrum hemostázy a trombózy pani profesorka Ulla Hedner, PhD, MD – objaviteľka rekombinantného aktivovaného faktora VII, ktorá pracuje vo výskumnom tíme firmy NovoNordisk v Kodani v Dánsku.
Pani profesorka sa stretla s pracovníkmi Národného centra hemostázy a trombózy, zaujímala sa o ich prácu, možnosti laboratórnych vyšetrení a manažmentu pacientov s vrodenými krvácavými chorobami a trombofilnými stavmi. Diskutovala s lekármi o liečbe a prevencii krvácavých príhod rekombinantným aktivovaným faktorom VII, stretla sa s niektorými pacientami s vrodeným krvácavým ochorením a informovala sa o možnostiach zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.
Prisľúbila skorú návštevu opäť v Martine a úzku spoluprácu s pracovníkmi Národného centra hemostázy a trombózy v Martine.


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=211