Informácia o novom výrobku na slovenskom trhu

Dátum: 17.09.2006 15:46
Vec: Pharminfo


Informácia o novom výrobku na slovenskom trhu


Vážený pan profesor,

dovoľujem si Vám oznámiť, že naša spoločnosť má záujem okrem Hemate a Beriate presadiť sa s výrobkami furmy ZLB Behring aj faktorom IX - Berinin P. Z vyššie uvedeného dôvodu sme nas Slovensko doviezli vzorky, ktoré sú umiestnené u koordinátora pre spoločný nákup p. MUDr. Angeliky Bátorovej, PhD.

stručná charakteristika faktora IX.

Berinin P

Výrobca:
ZLB Behring, Nemecko
Charakteristika: koncentrovaný, lyofilizovaný, pasterizovaný humánny koagulačný faktor IX vyrábaný izoláciou z krvenj plazmy získanej od zdravých, HBsAg, HIV 1, HIV 2, HCV negatívnych darcov.
Indikácia: terapia a profylaxia krvácania pri hemofílii B alebo pri ďaľších ochorenia ch spojených s nedostatkom faktora IX.
Balenie: 300, 600, 1200 IU + solv.

s úctou

Ing.Jana Adamcová TIMED s.r.o.
koanteľka spoločnosti Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=18