Nádorové markery

Dátum: 19.09.2007 17:34
Vec: Hematoonkológia


NÁDOROVÉ MARKERY

Masarykův onkologický ústav - oddělení klinické biochemie


Zhoubné novotvary zaujímají mezi ostatními nemocemi mimořádné postavení nejenom pro jejich stále rostoucí incidenci, ale i pro náročnou zdravotnickou péči. V první polovině devadesátých let vzrostla v České republice statisticky významně incidence nádorů ledvin, kolorekta, melanomu, žlučníku a žlučových cest, štítné žlázy a močového měchýře; pouze u mužů navíc incidence prostaty, jater, varlete a mnohočetného myelomu, jen u žen také hrtanu, průdušnice a plic, prsu, vaječníku a hodgkinských lymfomů. U obou pohlaví signifikantně poklesla incidence nádorů žaludku.

Sérové nádorové markery představují důležité parametry, které mohou usnadnit predikci vývoje onemocnění u onkologických nemocných. Racionální využití nádorových markerů předpokládá znalost správné indikace vyšetření, jejich diagnostické hodnoty, klinické senzitivity a specificity, analytických možností, faktorů ovlivňujících vyšetření a interpretace výsledků. Možnosti klinického využití pro screening, primární diagnostiku, prognózu, predikci návratu choroby, monitorování terapie i algoritmus pro hledání lokalizace neznámého primárního tumoru jsou uvedeny ve vztahu k nejčastějším maligním tumorům a jednotlivým nádorovým markerům.
Pokrok v oblasti diagnosticky maligních nádorů, stejně jako nové poznatky o terapii těchto závažných onemocnění, byl umožněn v posledním desetiletí rovněž rozvojem v oblasti nádorových markerů. I když screening pomocí nádorových markerů je využíván pouze u rizikových skupin a v oblasti primární diagnostiky má též pouze omezený význam, vyšetřování sérových markerů při sledování nemocných ve vztahu k časnému záchytu recidivy choroby i efektu nádorové terapie se stává nezbytnou součástí onkologických léčebných postupů.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=154