NÍZKOMOLEKULÁRNÍ HEPARINY

Dátum: 31.03.2007 00:54
Vec: Pharminfo


NÍZKOMOLEKULÁRNÍ HEPARINY, JEJICH VÝZNAM PRO AMBULANTNÍ PRAXI

FARMAKOTERAPEUTICKÉ INFORMACE
Měsíčník pro lékaře a farmaceuty
7-8 2005V průmyslově vyspělých zemích jsou trombotické a tromboembolické komplikace cévních onemocnění nejčastější příčinou úmrtí. Vlastní ateroskleróza by bez komplikující trombózy byla relativně benigní chorobou, která vede k ischémii tkání, nikoli však k akutním, potenciálně smrtícím příhodám. Zásadně tedy čelíme akutnímu trombotickému uzávěru ústícímu v náhlou koronární smrt, akutní infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu či kritickou končetinovou ischémii. Podobně aktivace hemokoagulace v žilní části řečiště (například při aktivaci koagulace navozené imobilitou nebo operačním zásahem) či v srdci (při fibrilaci síní), provázené rizikem tromboembolizace, zásadním způsobem ovlivňují nejen morbiditu, ale zejména mortalitu. Problematika se tak stává aktuální nejen pro internistické obory, ale stejně tak pro obory chirurgické nebo onkologické. Dobrá orientace v oblasti profylaxe a léčby těchto stavů musí proto patřit k základní erudici každého lékaře.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=104