Tabulka IPSS skóre (International Prognostic Scoring System)
indikátor hodnotenie hodnota skóre
Blasty počet v kostnej dreni <5% 0,0
5-10% 0,5
11-20% 1,5
21-30% 2,0
Karyotyp dobrý normálny karyotyp, alebo len 5q-, alebo len 20q-, alebo len -Y 0,0
zlý komplex viac ako 3 abnormalít alebo abnormality chromosomu 7 1,0
intermeidárny všetky ostatné abnormality 0,5
Cytopenie hemoglobin <100 g/l
neutrofily <1,5x109/l
trombocyty <100x10
9/l  
žiadna 0,0
1 rad 0,0
2 rady 0,5
všatky rady 0,5
Prognóza MDS na základe hodnotenia IPSS skóre
riziko % výskytu medzi MDS medián prežívania 25% prechod do AML za skóre
nízke 33% 5,7 rokov 9,4 rokov 0,0
stredné 1 38% 3,5 rokov 3,3 rokov 0,5
1,0
stredné 2 22% 1,2 rokov 1,1 rokov 1,5
2,0
vysoké 7% 0,4 rokov 0,2 rokov 2,5
>2,5
11 to 20% 39934,00
21 to 30% 2.0
Cytogenetics Good 0,00
Intermediate 0.5
Poor 1.0
Blood cytopaenias 0/1 0,00
39874,00 0.5